BUOD NG BAWAT KABANATA NG EL FILIBUSTERISMO PDF

Click for Free Tutorial. Mga Buod Ng Bawat Kabanata ng El Filibusterismo ni Jose Rizal. Listen to El Fili Chapter Summaries (Buod in Tagalog). El Filibusterismo (Spanish for The Filibustering), also known by its English alternate title The Reign of Greed, is the second novel written by Philippine national. Maikling buod ng bawat kabanata ng el filibusterismo | He wouldnt hurt angry hornets. Instead the floor. Therefore the, Maikling buod Alboth.

Author: Shadal Vudor
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 28 May 2016
Pages: 178
PDF File Size: 19.74 Mb
ePub File Size: 9.33 Mb
ISBN: 739-2-76988-386-8
Downloads: 31996
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezitaxe

Sinabi rin ni Isagani na kaya may mga taong walang karakter at moralidad ay dahil na rin sa kagagawan nilang mga prayle. Dahil eo paghihirap at kasamaang dinulot sa kanila ng mga prayle ay nawalan sila ng kabuhayan at nagkahiwa-hiwalay. Sadyang mapansin na nasisikip na ang frak na suot ng pilyong si Juanito.

Sa unibersidad naman ay maraming bumagsak at bihira ang pumasa sa mga eksamen at kurso. Kinuha niya ang rebolber ni Simoun at ipinalit ang relikaryo ni Maria Clara na ibinigay ni Basilio kay Juli. Bago malagutan ng hininga si Simoun ay ipinagtapat niya kay Padre Florentino ang lahat ng kanyang lihim na siya si Crisostomo Ibarra na nagbagong anyo upang maghigante subalit siya ay nabigo.

May mga handang pagkain dito at ang mga ito ay inialay nila sa mga ilang taong kilala.

Hindi na tinukoy ni Simoun kung anong pagdiriwang at kung saan ito gaganapin, basta ang alam ni Basilio ito ay isang malaking pagdiriwang na gaganapin sa isa sa mga bahay sa kalye Anloage. Hinay-hinay na umalis si Simoun na hindi na napansin ng mga tao sa loob dahil sa pagkamangha sa lampara. Narito ang ama ng tahanan na si Kapitan Toringgoy, ang totoong ngalan ay Domingo, ay kanyang asawang si Kapitana Loleng, ang kanilang mga anak na dalaga na sina Tinay, Sensia at Binday.

Mga intsik at indio sa ibaba kasama ng mga kalakal at mga empleado ng pamahalaan, prayle at mga mahahalagang tao sa kubyerta.

TOP Related Posts  IRF740N DATASHEET PDF

El Filibusterismo

Ngunit nanaig pa rin ang desisyon ni Padre Irene na damitan si Kap. Nagbalik siya upang wakasan ang sistemang ito sa pamamagitan ng lalong pagpapadali sa pagkabulok nito. Sa pagkakataong ito, sinabi ng guro na ang mga sasali sa sagupaan sa darating na linggo na filibusteriwmo ay bibigyan niya ng mga matataas na marka, at napatanggi si Basilio sa isa sa mga labanan na iyon.

Makikita rin sa kabanatang ito si Tadeo, na kung saan, lubos ang kanyang pagpapasikat sa kanyang bagong kasama. Pumasok siya sa unang taon ng pag-aaral ng Latin kahit na gusgustin at bihis dukha; pagkakita filibksterismo kanyang mga guro sa kanyang ayos, nilayuan na siya pati ng kanyang mga kaklase. Para sa inyong mga komento, suhestiyon, kuro-kuro at ano pa man: Sa pagtatapos ng kanilang usapan ay wala ng buhay si Simoun at itinapon na ni Padre Florentino ang baul ng kayamanan ni Simoun sa dagat Pasipiko.

Nandito siya sapagkat may nakapag sabi na nasa Laguna ang kanyang asawang si Don Tiburcio de Espadana at nais niya itong akiting umuwi sa kanila sa pamamagitan ng kanyang bagong kulot na buhok.

Buod Ng El Filibusterismo (Chapter Summaries in Tagalog) – Secondthoughts –

Sa huli, ay nagkagulo silang muli sapagkat mayroon daw nagmamatyag sa kanila at sinabing ito raw ay ang tauhan ng Vice-Rector. Sumagot naman si Don Custodio — sino ang gagawa? Tsaka dumating ang magnobya. Pinuntahan ni Tata Selo ang kumbento at hinahanap si Juli ngunit hind siya pinapasok at sa halip ay pinagtabuyan pa.

Nabago ng bahagya ang kanyang palad pagtuntong niya sa ikatlong taon; Filibusterisom gurop niya ang isang dominikong masayahin, palabiro at mapagpatawa sa mga mag-aaral, may katamaran sapagkat sa ilang kinalulugdang mga mag-aaral niya ipinauubaya ang mga aralin.

Those who have given more extensive feedback are sl in summaries in English, while the rest who are looking for summaries in Tagalog or Filipino have not said anything more than: Placido Penitente -Mga taga Ateneo — mabibilis lumakad, may hawak na aklat at kuwaderno, abala at iniiisip ang kani-kanilang mga leksyon, nakadamit ng parang europeo ang ilan.

Sa ikalawang taon niya, dahil nanalo ng malaki ang manok ni Kapitan Tiago na ipinalaga sa kanya ay binigyan siya nito ng malaking pabuya na agad naman niyang ibinili ng sapatos at sombrerong fieltro. Tinukoy din ng Mataas na Empleado na kung malalaman man ng Espanya ang pinaggagawa ng Kapitan Heneral, tiyak siya na ang mga alipin ang kakampihan dahil ito ang tama at makatarungan. Nagiging singaw kapag pinainitan; kapag naligalig, nagiging karagatan na minsan nang pumuksa sa sangkatauhan at yumanig sa dibdib ng mundo!

TOP Related Posts  GI 63230 FILETYPE PDF

The expanded version of those 27 chapter summaries can be accessed by members of El Fili online. Ang tanging bumibisita sa kanya ay si Sinong, binalita nito sa kanya ang tungkol sa nangyari kay Juli. Ang bahay na gaganapan ng pagdiriwang ay nalagyan na ng maraming pulbura para walang maisasalba sa naturang pagsabog. Mga Hapis ng Isang Tsino.

Buhat ng magkatampuhan sa naganap na palabas sapagkat si Isagani ay nagselos kay Juanito at si Paulita ay nagselos sa panonood ni Isagani sa mga artistang Pransesnag-usap ang makasintahan na magtatagpo upang mag-usap.

Ngunit ang ilan ay sang-ayon naman daw katulad ng mga opisyal ng hukbo at pandigmang-dagat, ayudante ng Heneral, mga kawani at matataas na tao, mga taong nakadalaw na sa Paris, mga lalaking wala pang katipan at yaong mga nagsasabing biod ay bihasa sa salitang Pranses.

Isang Bahay ng mg Estudyante -Ito ang bahay ni Makaraig: Utang niya diumano kay Simoun ang kanyang paglaya, at gusto niya ng makisapi para sa pagsiklab ng himagsikan. Walang tanong-tanong ay buong pusong tinanggap ng indiong si Padre Florentino si Simoun at pinagyaman ang maysakit. Nagsikap siya at isinaulo ang lahat ng mga aralin kahit na hindi niya naiintindihan ito.

We’ve received mix reactions: Pinag-uusapan nila ang mga bagay na may kinalaman sa mga kabataang lumalaban sa mga frayle.